DiÖ – Cluster C – Publication
14. January 2019

Schmudde, Esther: "Rozhovor s profesorom Stefanom Michaelom Newerklom [Interview mit Professor Stefan Michael Newerkla]

  • Schmudde, Esther (2018): Rozhovor s profesorom Stefanom Michaelom Newerklom [Interview mit Professor Stefan Michael Newerkla]. In: Ročník 5 1, 61–65. [URL: http://www.sausba.sk/casopis.php?id=13#] M

pdf pdf - 225,6 KB All rights to document image reserved!

Slovenčinár – Časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny