DiÖ – Cluster E – Presentation
14. December 2018

Seltmann, Melanie E. H.: Fakultätsöffentliche Präsentation der Dissertation (14.12.2018)

  • Seltmann, Melanie E.H. (14.12.2018): Annotation of Non-Standard Varieties. (Fakultätsöffentliche Präsentation der Dissertation, Universität Wien, AT) M
Citation
DiÖ (2021): Seltmann, Melanie E. H.: Fakultätsöffentliche Präsentation der Dissertation (14.12.2018).
In: DiÖ-Online.
URL: https://www.dioe.at/en/article/2066
[Access: 29.03.2023]