DiÖ – Cluster C – Publikation
23. November 2018

Newerkla, Stefan Michael: Der jesuitische Anteil am Wiener Beitrag zu den Anfängen der tschechischen nationalen Erneuerung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts [inkl. Resumé: Jezuitský příspěvek k vídeňskému podílu na počátcích českého národního obrození v druhé polovině 18. století]