DiÖ – Cluster C – Publikation
01. Oktober 2019

Newerkla, Stefan Michael: Die Stadt Tyrnau als Zentrum der barocken Gelehrsamkeit

  • Newerkla, Stefan Michael (2019): Die Stadt Tyrnau als Zentrum der barocken Gelehrsamkeit. Übersetzung von Erika Juríková: Mesto Trnava ako centrum barokovej vzdelanosti. In: Juríková, Erika: Tyrnavia erudita II / Vzdelaná Trnava 2. Kultúrno-historické aspekty vzniku trnavských tlačí a ich autorov Mesto Trnava v spolupráci s Katedrou klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 120–122. M

jpg jpg - 130,4 KB Alle Rechte an Datei vorbehalten!

Impressum

jpg jpg - 343,0 KB Alle Rechte an Datei vorbehalten!

Tyrnavia erudita II