DiÖ – Gesamt-SFB – Vortrag
23. September 2016

Lenz, Alexandra N. / Koppensteiner, Wolfgang: Vortrag in Wien (23.09.2016)

  • Lenz, Alexandra N. / Koppensteiner, Wolfgang (23.09.2016): Approaching standard varieties from a perceptual perspective – A pilot study among Austrian students. (ExAPP2016, 21.09.2016-24.09.2016, Universität Wien) [URL: https://exapp2016.univie.ac.at/] M
Zitation
DiÖ (2021): Lenz, Alexandra N. / Koppensteiner, Wolfgang: Vortrag in Wien (23.09.2016).
In: DiÖ-Online.
URL: https://www.dioe.at/artikel/294
[Zugriff: 24.05.2024]