DiÖ – Cluster C – Publikation
04. März 2021

Newerkla, Stefan Michael (2021): Význam literárního kánonu k utváření české národní identity. Na příkladu českých středních škol v Plzni druhé poloviny 19. století [Die Bedeutung des Lektürekanons für die Herausbildung der tschechischen nationalen Identität. Am Beispiel der tschechischen Mittelschulen in Pilsen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts]

  • Newerkla, Stefan Michael (2021): Význam literárního kánonu k utváření české národní identity. Na příkladu českých středních škol v Plzni druhé poloviny 19. století [Die Bedeutung des Lektürekanons für die Herausbildung der tschechischen nationalen Identität. Am Beispiel der tschechischen Mittelschulen in Pilsen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts]. In: Čechová, Marie / Framta, David / Spěváčková, Martina: Utváření české národní identity do 19. století. Literaturou a v literatuře, školou a ve škole [Die Herausbildung der tschechischen nationalen Identität bis ins 19. Jahrhundert. Durch die und in der Literatur, durch die und in der Schule] Plzeň: Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 207–218. [DOI: https://doi.org/10.24132/ZCU.2021.10644] M