DiÖ – Cluster C – Publikation
21. Februar 2023

Newerkla, Stefan Michael (2023): Rekonstrukce vícejazyčnosti a historických jazykových kontaktů v Rakousku a habsburské monarchii [Reconstructing Multilingualism and Historical Language Contact in Austria and the Habsburg Monarchy]

  • Newerkla, Stefan Michael (2023): Rekonstrukce vícejazyčnosti a historických jazykových kontaktů v Rakousku a habsburské monarchii [Reconstructing Multilingualism and Historical Language Contact in Austria and the Habsburg Monarchy]. In: Český jazyk a literatura Band 73. 3, 105-110. M