DiÖ – Cluster C – Publikation
13. März 2024

Wambach, Vera / Newerkla, Stefan Michael (2023): Súčasný slovakistický výskum na Inštitúte slavistiky Viedenskej univerzity

  • Wambach, Vera / Newerkla, Stefan Michael (2023): Súčasný slovakistický výskum na Inštitúte slavistiky Viedenskej univerzity Current Research in Slovak Linguistics at the Department of Slavonic Studies, University of Vienna]. In: Slovenská reč – časopis pre výskum slovenského jazyka 88/3, 399-406. M